Op woensdag 16 april j.l. was de OLV kerk weer gastvrouw voor het bisdom Utrecht. De jaarlijkse oliewijding werd weer door tal van vrijwilligers van de OLV kerk gefacilliteerd.

Zoals gebruikelijk waren Ben, Joseph en Justin weer als acolythen present in de viering. Beeldbepalend voor de hele RK gemeenschap van het bisdom gingen zij voorop tijdens de viering met kruis en kandelaars.

In de sacristie stonden ca. 14 acolythen en misdienaars, aangevuld met vrijwilligers uit de parochie klaar voor de ontvangst van de H. Olieën. Vanuit de grote kannen werd dit geschonken in apothekersflessen en met een pompje werden op drie diverse 'stations' flesjes olie volgepompt. Hierna de dop erop gedraaid en verzameld aan het einde van de 'productie-straat'. De drie verschillende soorten flesjes werden in een doosje verpakt en klaar gemaakt voor de uitreiking aan alle kerken van het bisdom. Een snel, accuraat en gladde klus. In totaal werden 1100 flesjes gevuld in ca. 40 minuten. Top mensen!!

Zoals je mag verwachten werd deze klus binnen de tijd van de viering geklaard. Dank aan allen die hebben meegewerkt en de Emmaüsparochie weer van haar goede kant hebben laten zien.