2012.... een kroonjaar voor het Acolythencorps Pius X. We vieren ons 75 jarig jubileum en dit laten we niet ongemerkt voorbij gaan aan zowel het corps, bisdom en de parochie.

De organisatie van diverse activiteiten is al in volle gang en het beloofd een gedenkwaardig jaar te worden.

Rome reis

In juni gaat een groot aantal leden op reis naar Rome. We zijn uitgenodigd om de viering in de Kerk der Friezen bij te wonen en mogelijk zullen wij de dienstdoende priester assisteren bij de tafeldienst. Een bezoek aan de St. Pieter en de Sixtijnse Kapel, maar ook aan de overige 'highlights' van Rome komen tijdens deze trip aanbod. Op dit moment wordt nog druk onderhandeld om een persoonlijke audiƫntie bij de Paus te krijgen. We hopen natuurlijk dat dit tot de mogelijkheden gaat behoren.

Jubileum viering

Op zondag 23 september zal Kardinaal Eijk als celebrant voorgaan in een plechtige Eucharistieviering. Als con-celebranten zijn uitgenodigd de pastores Zemann en Aarsen (ere-lid van ons Pius X corps. Deze viering staat geheel in het teken van het jubileum van ons corps. Hierbij zijn alle parochianen van de Emmausparochie van harte uitgenodigd. Na de viering is er koffiedrinken in de kerk en gelegenheid tot feliciteren van het corps.

's Avonds zal er voor de leden en hun partners een diner zijn, waarmee we ons jubileum op gedenkwaardige wijze afsluiten.