Jaarvergadering Pius X in het teken van het komend jubileum jaar.

Het acolythencorps Pius X hield traditiegetrouw haar jaarvergadering op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, het feest van Christus Koning!

Het Pius X gezelschap kwam na de Eucharistieviering samen in de grote zaal van het Emmausparochiecentrum. Tijdens de jaarvergadering worden naast de notulen, inning van de contributie en het opstellen van de dienlijst voor de komende periode, ook gesproken over diverse onderwerpen die te maken hebben met een correcte en devote wijze van dienen tijdens de vieringen.

Pastoor Zemann was het eerste gedeelte van jaarvergadering onze gast en bedankte het corps voor hun trouwe inzet, waarbij de pastores altijd kunnen rekenen op een goed verloop van de vieringen. Na het vertrek van de pastoor werd onder het genot van een hapje en drankje de agenda vervolgd met de jaarlijkse verslaglegging van de archivaris (= voorzitter). In dit verslag wordt op hilarische het afgelopen jaar besproken en verteld de penningmeester over van de inkomsten en uitgaven.

Tevens is er gesproken over het aankomende jubileumjaar. Het acolythencorps Pius X bestaat in 2012 al 75 jaar. In dit jubileumjaar zal er natuurlijk een Eucharistieviering zijn waarin dit heugelijk feit wordt gevierd. Aartsbisschop Eijk heeft toegezegd om als celebrant voor te gaan in deze viering op zondag 23 september 2012.

Ook zullen de acolythen een reis gaan maken naar Rome. Hiervoor zijn de afgelopen jaren via een spaarprogramma de nodige gelden zijn gespaard. Tijdens deze reis zullen we natuurlijk een dag besteden aan een bezoek van het Vaticaan en proberen wij een audiëntie bij de Paus te krijgen.

Na de vergadering heeft de feestcommissie ons meegenomen naar het Lasergame Centre. In 2 teams hebben wij in competievorm op elkaar geschoten met laserpistolen. Dat de jongere garde tijdens deze daad van 'naasten liefde' een haast fanatieke vorm van winnen bloot legde, hoeft geen betoog.

                   

Tussen twee sessies lasergamen hebben we genoten van een heerlijk buffet, ijs of koffie toe!

Het was weer een gezellige bijeenkomst, waarbij we onze 'broederschap' wederom hebben verstevigd.