Het was afgelopen zondag weer het feest van Chistus Koning. Voor ons corps betekent het dat we onze jaarvergadering weer houden en dat we weer nieuwe acolieten kunnen aanstellen. Dit jaar viel deze eer ten deel aan Sander van Hoften en Denny van 't Hoff.

Gefeliciteerd mannen.