Op zondag 26 november j.l. zijn Wouter de Brie en Kees Kolkman in de Eucharistieviering aangesteld tot acoliet. Ten overstaan van de aanwezige parochianen werd het aanstellingsgebed door Pastor Sebastiaan uitgesproken. Hierna mochten zij voor het eerst de communie uitreiken aan de parochianen.

We wensen Kees en Wouter een mooie tijd bij het corps en hopen dat zij nog vele jaren hun taken verrichten.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, het Feest van Christus Koning, houdt het Acolythencorps Pius X haar jaarvergadering. Dit jaar voor de 80ste keer. Het corps wordt zover bekend bestempeld als het oudste corps van Nederland.