Op de jaarvergadering van ons Acolythencorps Pius X is Saskia Kolkman verkozen tot voorzitter van ons corps. Met algemene stemmen is zij komend jaar ons boegbeeld.

Saskia schrijft met deze benoeming geschiedenis in ons corps. Het lidmaatschap van vrouwen in ons corps is heel gewoon en al jaren gemeengoed. Wat bijzonder is, is het feit dat voor de eerste maal in het 80 jarig bestaan van het corps een vrouw tot voorzitter is gekozen.

We wensen Saskia veel succes!!