Het gaat goed met de aanmeldingen bij het Misdienaars- en Acolythencorps Pius X. Hadden we onlangs al 2 jonge misdienaars die zich melden voor de altaar dienst, nu zijn het Benedicte en Dominique Heinsman die graag misdienaar willen worden.

Volgens bekend ‘recept’ werden beide zusjes afgelopen zondag een half uur voor de viering ontvangen en kregen zij een korte uitleg over wat er allemaal moet gebeuren tijdens een viering.
Beide dames hebben daarna een praktisch foutloze dienbeurt gediend en dat werd natuurlijk beloond met de bekende lolly’s.

Dominique en Benedicte, we wensen jullie veel plezier bij het corps.