Op zondag 23 november j.l. zijn tijdens de Eucharistieviering in Zeist, 3 junior-acolythen van het acolythencorps Pius X gewijd tot acolyth.

Traditiegetrouw gebeurt dit in de viering van ‘Christus Koning’, de laatste zondag van het kerkelijk jaar en is tevens de zondag dat dit acolythencorps hun jaarvergadering houdt.

Doriese van Driel, Daan Kolkman en Kevin van Dijk ontvingen de wijding en mochten samen met pastoor Zemann de communie uitreiken aan de aanwezige parochianen. Het acolythencorps Pius X telt met deze 3 jonge mensen 16 gewijde acolythen.